Neonova AB

Hej alla prenumeranter!

Nu är det första nyhetsbrevet från Järvsö Vårdinformatik (numera NeoNova) äntligen klart! Först av allt vill jag tacka dig för att du anmält ditt intresse för Pict-O-Stat. Dessa nyhetsbrev kommer i huvudsak att handla om detta program som, som du förmodligen redan vet, är ett datoriserat enkätprogram för kvalitetsutvärderingar av daglig verksamhet. Om du inte redan har läst informationsbroschyren om Pict-O-Stat så föreslår jag att du börjar med att ladda ner broschyren direkt eller beställer en tryckt version.

Har du frågor, idéer eller synpunkter angående programmet eller nyhetsbrevet så skicka gärna in dessa , adressen är ingalill@neonova.se

Presentation Järvsö Vårdinformatik

Företaget som utvecklar Pict-O-Stat heter Järvsö Vårdinformatik och består av mig, Ingalill Fahlström, som arbetar som systemanalytiker och kundansvarig och Lars Careliusson som har hand om utveckling och drift. Tidigare har vi i huvudsak utvecklat system för att hantera personaladministration och bemanning för äldre- och handikappboenden, men just nu arbetar vi för fullt med att utveckla Pict-O-Stat.

Bakgrund

Fråga 1

Idén till programmet kom ursprungligen från intraprenaden Hantverkargården som är en daglig verksamhet i Ljusdals kommun.

Personalen på verksamheten har i flera år arbetat med enkäter och frågematerial i pappersform för att ta reda på hur arbetsmiljön upplevs av brukarna, vilka arbetsuppgifter de vill arbeta med samt för att ha stödmaterial vid utvecklingssamtal etc. Efter mycket klippande och klistrande med papper och fotografier så kom man så småningom fram till att detta borde gå att göra mycket enklare om man hade ett datorprogram som skötte det omständiga pusslandet och sedan kunde sammanställa resultaten. Det var här vi på Järvsö Vårdinformatik kom in i bilden. Tillsammans startade vi projektet som sedemera döptes till Pict-O-Stat (Pictogram och Statistik).

Projektet finansieras med stöd från Hjälpmedelsinstitutet, Almi, Idéum Clara Vallis och Prefix. Samarbetspartners i arbetet är intraprenaden Hantverkargården, Ljusdals kommun, Flexénita (Susanne Barkvik), Specialpedagogiska Institutet, Berit Jacks (arbetsterapeut) med flera.

ID-dagarna i Nacka Strand och Hjälpmedelsmässan i Gävle

Vi har hittills varit på två mässor och visat upp Pict-O-Stat och det har visat visat sig finnas ett väldigt stort intresse både för kvalitetsutvärderingar av daglig verksamhet och frågeförtydligande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

ID-dagarna 2004 blev en succé för oss med otroligt många besökare och en mängd intresseanmälningar. Vi ställde också tillsammans med Flexénita och Intraprenaden Hantverkargården ut i Gävle den 12 april på SAM Hjälpmedelsmässa med inriktning mot kommunikation och kognition. Även den mässan blev välbesökt och hade många intressanta utställare.

När är Pict-O-Stat färdigt?

Jag vet att det är väldigt många som vill ha svar på den frågan. Några av er som jag har varit i kontakt med fick beskedet att det skulle vara färdigt årsskiftet 2004-2005. Sanningen är den att den tidsplan som vi hade från början var alldeles för optimistisk.

Arbetet med att testa gränssnitt och sammanställa frågebiblioteket har dragit ut på tiden. Nu börjar vi dock ana ett färdigt program vid horisonten.

Under slutet på maj så skall vi genomföra en slutlig "skarp" utvärdering av Pict-O-Stat på ett antal brukargrupper och om inget oförutsett inträffar så kommer Pict-O-Stat att vara färdigt att teckna abonnemang på i augusti 2005. Mer om utvärderingen kommer ni att kunna läsa om i nästa nyhetsbrev.

Personnära fotografier

Du som har läst på om Pict-O-Stat vet att programmet har tre så kallade tydlighetsnivåer, där man på den högsta nivån använder sig av fotografier från brukarens närhet för att ytterligare förtydliga de frågeställningar som på de lägre nivåerna åskådliggörs av pictogram, tal och text.

Det är många verksamheter som redan arbetar med personnära fotografier och som har stora fotobibliotek men till er som inte redan gör det så vill jag verkligen rekommendera er att börja med detta så snart som möjligt. Ta fotografier på personal, lokaler och närmiljöer och arbeta in dessa foton tillsammans med brukarna i verksamheten så att alla är överens om vad de betyder och står för.

Dessa bilder kommer ni sedan att ha stor nytta av i Pict-O-Stat, då vi märkt att det blir mycket lättare att nå en större grupp brukare och därmed ge fler en chans att uttrycka sina åsikter genom användandet av fotografier. Vi kommer senare i år att sammanställa en liten lathund om användandet av personnära fotografier där vi sammanställt vad som står skrivet i diverse rapporter och skrifter om hur man går tillväga och vad man bör tänka på.

Huvudbiblioteket och Fokusgrupper

Med Pict-O-Stat kommer det att följa med ett färdigt bibliotek med frågor om arbetsmiljön på daglig verksamhet. Detta frågebibliotek har framarbetats i samarbete med personal från en mängd olika yrkeskategorier så som habiliteringspersonal, enhetschefer, kvalitetsansvariga på kommunanal nivå, arbetsterapeuter och många andra.

Vi har även startat upp en fokusgrupp med brukare och en fokusgrupp med anhöriga och godemän. I fokusgruppen med brukarna fick vi direkt många intressanta synvinklar och frågeställningar som vi inte hade tänkt på innan. Vad tycker brukare inom din verksamhet att det är viktigt att bli tillfrågade om? Vad tycker anhöriga? Passa på att fråga!

Då tackar jag för uppmärksamheten denna gång och hoppas att jag får den igen när nästa nyhetsbrev kommer.

Ingalill Fahlström
Projektledare

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta till ingalill@neonova.se