Neonova AB

Hej alla prenumeranter!

Här kommer ett nytt nyhetsbrev om kvalitetsutvärderingssystemet Pict-O-Stat från Järvsö Vårdinformatik. Jag vill börja med att tacka dig för att du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev och jag vill också passa på att säga att det är otroligt roligt att så många är intresserade av och följer med i utvecklingen av programmet.

Om Du har frågor, idéer eller synpunkter så skicka gärna in dem så kan vi ta upp dessa i kommande nyhetsbrev, adressen är info@neonova.se

Utvärdering vid Vidkärrs dagcenter

För några veckor sedan besökte jag enheterna Jobbet och Munkebäcken vid Vidkärrs dagcenter i Härlanda / Göteborg, som är de enheter som aktivt skall testa och utvärdera Pict-O-Stat nu i utvecklingens slutfas. Personalen fick en introduktion i hur man arbetar i Pict-O-Stat och vi tittade även en del på hjälpmedel till brukarna.

På enheterna hade de innan jobbat med att välja ut ett antal brukare för utvärderingen och tagit foton till de brukare som kommer att behöva detta. Nu under sommaren så arbetar personalgrupperna med att lära sig programmets uppbyggnad och funktioner och brukarna skall sedan genomföra en enkät var på anpassad nivå. Utvärderingen beräknas vara färdig den 31 augusti och en rapport av utvärderingen kommer då att publiceras här på vår hemsida.

Fotona till höger är från dagcentret Jobbet och ska användas för att förtydliga frågan "Har du ett schema där du ser vad du skall göra under dagen?". Dessa är exempel på hur man kan använda sig av foton som alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i Pict-O-Stat.

Fokusgrupp för anhöriga

Under våren har ett antal anhöriga till brukare på Hantverkargården i Ljusdal deltagit i en fokusgrupp rörande frågematerialet i Pict-O-Stat. En av diskussionerna som kom upp var om hur man kan informera om de grupper/arbetsplatser som finns. Om man jobbat i en arbetsgrupp under en väldigt lång tid så kanske man inte känner till de alternativ man har. För att lösa detta föreslog gruppen att brukarna då och då bör ges möjlighet att hälsa på olika arbetsställen/grupper för att själv se vad som finns att välja mellan.

Mässor och utställningar

Under hösten kommer vi att koncentrera oss på att starta upp användningen av Pict-O-Stat ute på de enheter i landet som anmält sitt intresse och kommer förmodligen inte att hinna medverka vid några mässor. Vår samarbetspartner Flexénita kommer däremot att ställa ut på årets ID-dagar och där kommer det att finnas möjlighet att både se och pröva programmet. Läs mer på ID-dagarnas hemsida

Nya krav i LSS

Nya bestämmelser om kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt har som bekant införts i LSS. Kvalitetsbestämmelsen anger att verksamheten skall vara god kvalitet och att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Det skall göras av den eller de nämnder som svarar för insatserna enligt LSS. Om du inte redan läst Socialstyrelsens meddelandeblad så kan du beställa det här eller läsa det direkt på webben här

Pict-O-Stat kan hjälpa dig att möta de skärpta kraven i LSS genom att det ger dina brukare nya möjligheter att uttrycka hur de upplever olika aspekter av verksamheten samtidigt som det ger dig påtaglig statistik som kan användas som redovisningsunderlag.

Frågebiblioteket i Pict-O-Stat bygger på de kvalitetskriterier som Socialstyrelsens satt upp och lägger speciell tonvikt på områden som psykosocial arbetsmiljö, påverkan och maktbalans samt kommunikation och information. Den första utgåvan av Pict-O-Stat är huvudsakligen inriktad mot daglig verksamhet men vi kommer senare även att släppa anpassade versioner för andra verksamheter så som boenden och skolor. Här kommer vi på sikt att vilja höra Dina synpunkter och erfarenheter.

Demonstration

Vi har fått många förfrågningar från verksamheter som vill provanvända programmet. Vi kommer därför att inom några veckor lägga upp en demonstrationsversion här på hemsidan där du kan testa att genomföra en enkät med 3-4 frågor på nivå 1, 2 eller 3 för att se hur det programmet ser ut ur brukarperspektiv.

Från och med den 15:e augusti kommer det även att finnas möjlighet att via telefon få en guidad tur av Pict-O-Stat över Internet. Om du är intresserad av att få en guidad tur så skickar du ett mail innehållande dina kontaktuppgifter samt önskad tid och datum till ingalill@neonova.se. Turen tar ungefär 20 minuter och är naturligtvis konstnadsfri.

Då tackar jag än en gång för uppmärksamheten och önskar alla en fortsatt trevlig sommar.

Ingalill Fahlström,
Projektledare

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta till ingalill@neonova.se