Neonova AB

Hej alla prenumeranter!

Nu är hösten här och med den kommer ett nytt nyhetsbrev om Pict-O-Stat. Eftersom programmet nu är klart för skarp drift så kommer detta att vara det sista nyhetsbrev som handlar om själva utvecklingsarbetet. Nyhetsbrevet kommer istället fortsättningsvis handla mer om hur olika verksamheter använder Pict-O-Stat ute i verkliga livet.

Mer om detta kan du läsa här nedan.

Skicka gärna in frågor, idéer eller synpunkter till adressen info@neonova.se så kan vi ta upp dessa i kommande nyhetsbrev.

Vidkärrs dagcenter

Enheterna DC Jobbet och Munkebäcken i Härlanda är nu färdiga med sin del av utvärderingen av Pict-O-Stat. Trots en stressig tid då semestrar fortfarande pågick och nya brukare skulle introduceras i verksamheterna så klarade de tidsgränsen. De har utfört ett otroligt bra arbete och vi på Järvsö Vårdinformatik är mycket tacksamma för detta.

Läs mer om Vidkärrs dagcenter

Utvärderingsrapport

Vi har nu analyserat och sammanställt de videoinspelningar av genomförda enkäter som gjorts vid Vidkärrs dagcenter och sammanställt dessa i en utvärderingsrapport. I rapporten står att läsa om utvärderingens genomförande, våra slutsatser och om de förändringar som därefter gjorts i systemet.

Läs rapporten här

Jag vet att det är många som har väntat på detta länge, och nu får jag äntligen skriva det. Pict-O-Stat DV 1.0 är nu färdigt för skarp drift!

ID-dagarna

I det förra nyhetsbrevet så berättade vi att vi inte kommer att ställa ut på årets ID-dagar. Detta har nu blivit ändrat och Järvsö Vårdinformatik kommer att finnas på plats. Vi kommer att finnas i en liten monter tillsammans med företaget Flexénita, så tag tillfället i akt och kom dit. Du kommer att få chansen att själv prova programmet, få den senaste informationen och få svar på alla dina frågor.

Flexénita kommer att visa arbetsplatsanpassningar med olika datorprogram och tekniska lösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar inom området Arbete.

Läs mer om ID-dagarna

Scanningfunktion

I september förra året träffade jag Maria Johnsson på en temadag i ämnet kommunikation i Hässelby. Hon arbetar som arbetsterapeut och biträdande enhetschef på enheten Vändpunkten, som har brukare med stora fysiska funktionshinder, och vi diskuterade vilka möjligheter det fanns för dessa brukare att använda Pict-O-Stat.

Denna diskussion tog vi upp igen för någon vecka sedan och Maria Johnsson och hennes kollegor gav förslag på hur en sådan funktion skulle kunna vara utformad. Resultatet blev att vi nu lagt till en så kallad scanningfunktion i programmet. Denna funktion gör det möjligt för brukare att svara på frågor i programmet med hjälp av en enda touchknapp.

Scanningsfunktionen fungerar på så sätt att ett svarsalternativ i taget är markerat under ett inställbart tidsintervall. När touchknappen trycks ned så väljs det svarsalternativ som för tillfället är aktivt och programmet går därefter vidare till nästa fråga.

Scanningsfunktionen kommer att göra det möjligt även för brukare med svårt nedsatt rörelseförmåga att använda programmet samtidigt som det ytterligare kan förenkla svarsförfarandet för brukare som har svårigheter med frågenavigeringen.

Namnbyte

Vi på Järvsö Vårdinformatik vill flagga för ett namnbyte. När vi startade vår verksamhet 2002 så tog vi ett namn i all hast. På den tiden var begreppet vårdinformatik inte så känt och användes heller inte i så stor utsträckning i Sverige. Idag har detta ord fått en betydelse i svenska språket och tyvärr så passar den betydelsen inte speciellt väl ihop med vår verksamhet.

Efter mycket funderingar har vi därför kommit fram till att det är dags för ett namnbyte. Den starkaste namnkandidaten i dagsläget är Predaptor, som kommer av engelskans pre (före) och adaptor (anpassare / tillämpare). Om och när namnbytet träder i kraft återstår dock att se.

Med det så tackar jag än en gång för uppmärksamheten och önskar alla en fortsatt trevlig höst.

Ingalill Fahlström
Projektledare

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta till info@neonova.se