Neonova AB

Hej!

Då har det blivit ett nytt år igen och man skall vänja sig med att skriva 2006. Pict-O-Stat har nu funnits ute på marknaden en tid och intresset för programmet har varit över förväntan.

I det här nyhetsbrevet tänkte jag bland annat berätta lite om några av de verksamheter som kommit igång med användningen av Pict-O-Stat och hur det gått för dem.

Trevlig läsning!

Skicka gärna in frågor, idéer eller synpunkter till adressen info@neonova.se så kan vi ta upp dessa i kommande nyhetsbrev.

Forum

När vi startade utvecklingen av Pict-O-Stat under 2004 så tog vi kontakt med ett 40-tal personer ute i landet för att få reda på vilka verktyg som användes för kvalitetssäkring och hur man såg på kvalitetsarbete inom daglig verksamhet.

De vi kontaktade var chefer inom daglig verksamhet, arbetsterapeuter, habiliteringspersonal med flera. Under denna rundringning så fick vi in många goda åsikter om vad det kommande systemet skulle innehålla och vilka funktioner som ansågs vara viktiga.

Många uttryckte dock en frustration över avsaknaden av kontakt med andra verksamheter. Det fanns en känsla av att varje verksamhet var som en egen isolerad ö där man var för sig satt och uppfann hjulet om och om igen.

För att försöka göra något åt detta har vi nu startat ett forum på vår hemsida dit alla som vill kan vända sig med frågor, tips om intressanta studiebesök, eller för att söka kontakt med andra verksamheter.

Klicka här för att komma till forumet

Föreningen för Kognitivt Stöd (FKS) har även de ett forum som jag också kan rekommendera. Även detta forum är öppet för alla.

FKS Forum

Kundpresentationer

Alla Pict-O-Stat abonnenter erbjuds att på vår hemsida lägga ut en presentation av den egna verksamheten. Tanken med dessa presentationer är att ge verksamheterna möjlighet att lägga ut information och samtidigt lyfta fram de delar av verksamheten som man är extra stolta över.

Det kan t.ex. handla om att man vill inspirera genom att berätta om ett spännande projekt man genomfört eller om man lyckats med en annorlunda lösning för något.

Vi på Järvsö Vårdinformatik hoppas att denna möjlighet kan leda till ett givande utbyte av erfarenheter och bidra till goda relationer verksamheter emellan.

Klicka här för att se de presentationer som hittills har publicerats

FKS - Inspirationsdagar

Föreningen för Kognitivt Stöd kommer även i år att anordna Inspirationsdagar. Datumen du skall boka in för detta är 16 - 17 mars och platsen blir även i år Atrium i Uppsala. Läs mer om Inspirationsdagarna och hur du anmäler dig på

http://www.fks.org.se

Nya Pictogram

Två nya Pictogrambilder har lagts till Picogramfamiljen. Dessa två är bilder för törstig och individuell plan. Dessa finns nu också tillgängliga i Pict-O-Stat.

Läs mer om Pictogram och användningen av dessa på
http://www.pictogram.se

Vändpunkten

På Vändpunkten i Vällingby har arbetet med Pict-O-Stat precis kommit igång. Personalen anordnar för närvarande anhörigmöten och informerar om vad Pict-O-Stat är och syftet med kommande enkäter.

Nästa steg kommer att bli en kort enkät, med olika ämnen som har diskuterats på tidigare möten, för att se om brukarna har rätt hjälpmedel för att kunna svara på frågorna samt för att se hur anpassningarna i systemet fungerar.

Om du vill veta mer om Vändpunkten är du välkommen att kontakta Maria Johnsson, biträdande enhetschef på telefonnummer 08 - 508 04 313 eller på e-postadress maria.johnson@hasselby.stockholm.se

Hantverkargården

Hantverkargården i Ljusdals kommun är nu färdiga med sin första Pict-O-Stat undersökning och resultatet blev mycket positivt.

I dagarna startar de med att göra en analys av resultatet av denna genom att låta personalen i varje grupp få ta del av den egna gruppens resultat och titta på den med frågeställningen "Varför ser det ut på det här sättet?"

Samtliga grupper skall sedan sammanställa sina funderingar och förslag till följdfrågor och detta skall sedan presenteras och diskuteras på ett kommande personalmöte. I ett senare skede skall även brukare, anhöriga och brukarrådet ta del av analysen och åtgärdsplanen för att ytterligare komplettera denna.

Enlig Monica Bäckman, enhetschef på Hantverkargården, är det kommunikationen runt resultatet mellan chef, personalgrupp, brukare och anhöriga som är en stor del av processen oavsett om det gäller positiva eller negativa siffror.

"Det är detta som leder till utveckling och till skapandet av en ännu bättre verksamhet för brukarna, och den kan aldrig bli för bra".

Måluppfyllnadsdiagram från Hantverkargårdens utvärdering.

Är du intresserad av att få veta mer om Hantverkargården eller deras utvärdering? Ta då kontakt med enhetschef Monica Bäckman på telefonnummer 0651 - 157 78 eller via e-post monica.backman@ljusdal.se

Vidkärrs Dagcenter

På Vidkärrs dagcenter i Göteborg ligger man också i startgroparna inför den första Pict-O-Stat undersökningen. I skrivande stund jobbar den grupp som genomgått introduktionsutbildningen med att informera samlig personal om systemets funktioner och användningsområden.

Vid dessa träffar diskuteras även strategier för fortskridandet, vad som är viktigt att ta reda på, hur svaren skall förvaltas med mera.

Målet på Vidkärrs Dagcenter är att alla som arbetar nära brukarna skall veta hur och på vilket sätt Pict-O-Stat ska användas. Detta för att man skall få ett levande verktyg som stöd för att kontinuerligt kunna arbeta med ett kvalitetsperspektiv inom verksamheten.

Alla hjälpmedel är installerade och datorerna står redo, personalen är positiva och tycker att det skall bli spännande att köra igång.

Läs mer om Vidkärrs dagcenter

Avslutningsvis

Om du har några funderingar över kvalitetsutvärderingar och hur ni bästa sätt skulle kunna genomföra dem på din verksamhet så får du mer än gärna kontakta mig så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa till.

Slutligen skulle jag bara kort vilja passa på att berätta om att planerna för ett Pict-O-Stat för boenden börjar ta form...

Med det tackar jag för mig och hoppas på återseende!

Ingalill Fahlström
Produktansvarig för Pict-O-Stat

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta till info@neonova.se