Neonova AB

Hej!

Sommaren är här och många av er prenumeranter säkert semester nu, men för er som inte har det hoppas jag att ni hinner ta en liten stund för att sätta er ner och läsa det här nyhetsbrevet. Håll till godo!

Pict-O-Stat Boende

I det förra nyhetsbrevet berättade jag om att vi börjat planera för en Pict-O-Stat version för boenden och nu har utvecklingsarbetet med denna kommit igång på riktigt. Vår huvudsamarbetspartner i det här projektet är vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun och vi har valt att kalla denna version för Pict-O-Stat Bo.

Programmet kommer att rikta sig till gruppboenden och enskilda boenden (LSS) och kommer främst att skilja sig från Pict-O-Stat DV vad gäller frågebibliotekets innehåll.

Hur man vill ha det på jobbet och hur man vill ha det hemma är två vitt skilda ämnen för de flesta av oss. Naturligt i det här biblioteket blir då att mer fokus kommer att läggas på integritetsbehovet och självbestämmande.

I skrivande stund så arbetar vi parallellt med att identifiera och beskriva olika kvalitetsfaktorer samt att göra utkast till frågor.

Pia Käcker

Som jag nämnde ovan så samarbetar vi med Norrköpings kommun i Pict-O-Stat Bo projektet. I gruppen från Norrköping ingår bland andra Pia Käcker. Pia är något så ovanligt som en doktorand anställd av en kommun. Området som Pia doktorerar i är handikappvetenskap och hennes avhandling handlar om personer med förvärvade hjärnskador och deras möjligheter till kommunikation. Vi på Järvsö Vårdinformatik ser henne som en stor tillgång i det pågående projektet.

Läs mer om Pia här

FKS Inspirationsdagar

Årets Inspirationsdagar gick av stapeln den 16-17 mars i år. Dessa två dagar var otroligt inspirerande och intressanta. Bland de föreläsare som jag tyckte var mest intressanta var logopeden Marjana Tornmalm. Hennes föreläsning handlade om hur man i ett projekt hade utvecklat 9-årige Stefans verbala förmåga från nästan ingenting till över 100 ord på 11 månader med hjälp av fotografier.

Här följer en länk till det bildspel som ingick i föreläsningen och som jag rekommenderar er att titta på:
http://www.fks.org.se/nydokument/Brotillspråket.pdf

En annan intressant föreläsare var psykologen Anders Bond. Han talade om Pictogram och förmågan att abstrahera. Anders Bond menar att det är ett vanligt missförstånd att man skall kunna gissa sig till vad ett Pictogram betyder (s.k. gissbarhet).

Han menar istället att man skall betrakta Pictogram som ett skriftspråk som man i likhet med andra skriftspråk metodiskt måste lära sig och att det därefter inte skall finnas utrymme för gissbarhet.

Detta eftersom Pictogram skall kunna användas till att kommunicera med andra genom exempelvis genom brev, och då kan det bli väldigt konstigt om jag man tolkat Pictogrammen annorlunda eller gissat sig till en felaktig innebörd.

Läs mer om detta på:
http://www.pictogram.se/artiklar/AndersBond_Talspr.pdf

Det var lite om två lärorika föreläsningar under årets Inspirationsdagar. Vill du läsa mer om föreläsningarna eller kolla in vad som händer på FKS kan du klicka här.

Uppdateringar Pict-O-Stat DV

Som du kanske märkt så har vi börjat lägga till förkortningen DV efter den version av Pict-O-Stat som riktar sig till daglig verksamhet. Detta är för att lättare kunna skilja den ursprungliga versionen från den nya som vänder sig till boende. Pict-O-Stat har sedan en par veckor tillbaka fått några nya funktioner som efterfrågats av kunder:

Anpassning av ljud
En av de funktioner som har funnits med sedan förut i systemet har varit att man kan lägga in brukarspecifika fotografier till varje fråga. Detta för att jag som brukare skall kunna få en bild av just min personal om frågan handlar om dessa. Ett par av våra kunder påpekade att de hade brukare som hade svårt att förstå andra dialekter och ibland hade lättare att höra på en mansröst än en kvinnoröst.

Lösningen på detta blev en funktion för att anpassa även en frågas ljudstöd för en specifik brukare eller för alla utan att för den saken skull göra om hela frågan. Så nu kära användare är det bara att sätta igång och spela in ljud!

Utskriftsfunktion
Många har efterfrågat en funktion i systemet för att göra utskrifter av enkäter. Nu finns denna och gör det möjligt att i förväg skriva ut frågorna precis så som de kommer att se ut för den enskilde brukaren på datorn.

Här vill vi vara noga med att påpeka att den här funktionen inte skall ersätta att jag som brukare sitter vid datorn och svarar på min enkät. Anledningen till detta är att mycket går förlorat med frågorna endast på ett papper. Exempelvis så har du inget ljudstöd och för många är detta den viktigaste funktionen för att frågan skall nå fram. Utskriften av enkät är däremot väldigt bra när man vill förbereda sig inför att svara på en enkät, man vet vilka frågor som kommer och man får tid på sig att fundera på frågeställningarna innan.

Östhammar

Daglig verksamhet i Östhammar startade sitt Pict-O-Stat DV abonnemang tidigare i vår. Nu är de i full gång med den process som införandet av Pict-O-Stat innebär. Den inledande fasen består till stor del av planering och i Östhammar har man planerat och organiserat arbetet noggrant. Målet är att man inom daglig verksamhet i Östhammar under 2006 skall ta reda på nöjdhetsgraden hos verksamhetens samliga brukare av de insatser som ges. En testgrupp av brukare är utvalda, dessa personer skall testa frågeställningar ge sin syn på vad de tycker innan man kör igång med samtliga brukare.

Personalgruppen har tagit ut en enkät och diskuterar nu olika ämnen, exempelvis hur de ställer sig till frågorna, hur man gör i sitt dagliga jobb och om det är något man redan nu skall ändra på. Detta för att man skall ha en god grund att stå på och på bästa sätt kunna hantera resultatet när detta kommer.

Man har även delat in sig i andra grupper där man har processens olika faser som huvudområde. En grupp ansvarar för att ta fotografier till de personer som behöver stöd av dessa i frågeställningar. Marina Oskarsson, som är enhetschef, ingår i den grupp som har analysfasen som huvuduppgift. Det är även Marina Oskarsson som du skall kontakta om du vill veta mer om deras arbete och verksamhet.

marina.oskarsson@osthammar.se

Ny version av Pict-O-Stat DV

En ny version av Pict-O-Stat för daglig verksamhet är under utveckling. Ja jag vet att det var bara ett par rader sedan jag skrev om den senaste uppdateringen, så nu undrar du kanske vad skillnaden är mellan en ny version och en uppdatering. En uppdatering är en mindre förändring där man förbättrat och justerat ett antal befintliga funktioner medan en ny version innebär att man lagt till nya systemövergripande funktioner. Så ligger det till.

Vi har under det senaste halvåret fått in massvis av bra tips och idéer från er kunder på vilka funktioner ni skulle vilja ha med i programmet. Dessa har vi nu tagit fasta på och arbetar just nu med att införa dem i den nya version av Pict-O-Stat DV. Denna kommer bland annat att innehålla verktyg för att genomföra och planera den enskilde brukarens mål med daglig verksamhet samt nya statistikrapporter för att underlätta och förbättra resultatanalysen.

Jag önskar Er en trevlig sommar och hoppas på återläsande!

Ingalill Fahlström
Produktansvarig för Pict-O-Stat

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta till info@neonova.se