Neonova AB

Äntligen!

Det har tagit lång tid och jag vet att det är många som har väntat och följt utvecklingen men nu kan jag äntligen säga det: Pict-O-Stat Bo är färdigt! Det här brevet handlar i huvudsak om detta men även om en en hel del annat som jag hoppas ska vara av intresse, så håll till godo.

Nytt namn

Som många av er kanske har lagt märke till så heter vi inte längre Järvsö Vårdinformatik utan Neonova. Namnet Järvsö Vårdinformatik var både långt, krångligt och lite missvisande så i samband med att vi bytte företagsform så passade vi även på att byta till ett kortare och mer allmängiltigt namn. I och med namnbytet så har vi även som ni säkert redan märkt ny hemsideadress www.neonova.se och våra e-postadresser slutar nu på neonova.se istället för jvinformatik.com men i övrigt så är allt som vanligt.

Pict-O-Stat Bo

posbo.start.jpg

Under de år som Pict-O-Stat för daglig verksamhet funnits på marknaden har jag fått många förfrågningar om vi inte kunde ta fram en Pict-O-Stat version med ett frågebibliotek som var mer anpassat för boenden (LSS) och särskolor m.fl. Och nu, efter en lång och mycket intressant utvecklingsprocess kan jag stolt konstatera att denna version som vi kallar för Pict-O-Stat Bo nu äntligen är klar.

Vi i projektgruppen har lärt oss otroligt mycket och arbetat med allt från att validera frågematerial, anpassa gränssnitt till att skapa praktiska definitioner för innebörden i de vanligaste begreppen inom svensk handikappolitik. Pict-O-Stat Bo har förutom ett nytt frågebibliotek också fått funktioner för att göra analyser och uppföljningar av svarsstatistiken direkt i programmet. Vi har dessutom passat på att förenkla och fräscha upp både enkät- och administrationsgränssnittet lite så att det ska bli både roligare och enklare att arbeta med.

Visning av systemet

På grund av alla nya frågor och funktioner som lagts till så har Pict-O-Stat Bo halkat efter tidsschemat en aning vilket vi ber om ursäkt för till alla er som väntat. Några av de som varit intresserade har fått en förhandsvisning av programmet i ofullständigt skick men nu kan vi däremot erbjuda visningar av det färdiga systemet. En visning genomförs via Internet och telefon och är naturligtvis kostnads- och förbindelsefri. Vi vill bara att ni ska få se med egna ögon hur programmet fungerar i verkligheten så att ingen del av grisen förblir osedd i säcken. Om du är intresserad av en sådan visning så bokar du in denna genom att kontakta mig Ingalill Fahlström på telefon 070 - 248 58 12 eller genom att skicka ett mail till ingalill@neonova.se

Nya funktioner och kvalitetsfaktorer

Det finns som jag nämnt tidigare ett antal nya funktioner i Pict-O-Stat bo samt ett antal förändringar i gamla funktioner. Det som också finns är ett nytt utbildningsmaterial som närmare beskriver de begrepp som förekommer i handikappolitiska sammanhang och LSS-lagstiftningen. Utifrån dessa begrepp har vi definierat fem stycken kvalitetsfaktorer som sedan finns beskrivna i detta dokument och som frågebiblioteket är framtagen utifrån.

De fem kvalitetsfaktorerna är:

Frågebiblioteket består i dagsläget av ca 150 frågor och med följer även två basenkäter för kvalitetsutvärdering där en riktar sig till personer som bor i gruppbostad och en till personer som bor i servicelägenhet (LSS). Som vanligt med Pict-O-Stat är det sedan fritt upp till kunden att sätta samman nya enkäter och lägga in eget frågematerial.

Funktioner för att analysera statistik och göra åtgärdsplaner är två av de nya funktionerna som lagts till. På så vis behöver du inte föra protokoll över dessa på sidan av utan kan ha allt samlat i systemet så att alla har tillgång till det och vet vilka mål man skall arbeta mot.

En annan ny funktion är ett internpostsystem. Internpostsystemet är en enklare form av e-post där man kan meddela sig med alla andra inom den egna verksamheten som har ett konto i Pict-O-Stat. Detta kan hjälpa till att underlätta både planeringen och hela utvärderingsprocessen särskilt om inte all personal har fått e-postadresser.

Vad gäller förändringar från daglig verksamhetsversionen så finns det nu möjlighet att göra korsreferenser i statistiken samt att använda ett så kallat fokusfoto vid enkäterna. Korsreferenserna gör det möjligt att se vad de som valt ett visst svarsalternativ på en fråga har svarat på andra frågor. Exempelvis kan man välja att bara visa statistik för de som svarat 'Nej' på frågan 'Har du något att göra när du är ledig?'. Kombinerat med filtren för ålder, kön och grupp så är det här ett fantastiskt verktyg för att hitta mönster i hur verksamheten upplevs.

Fokusfoton är personliga "hemmafoton" för de som skall besvara en enkät och består helt enkelt av fotografier på personens hemmamiljö. De individuella fokusfotona visas under hela enkäten för att hjälpa till att tydliggöra att frågorna handlar om personernas hemmamiljö. Fokusfoton tillämpas sedan tidigare bland annat när man använder sig av metoden talande mattor för att just fokusera på ett ämne.

Först ut är

Pict-O-Stat Bo är som sagt precis färdigt och det är möjligt att starta abonnemang från och med augusti. Några som var ute i god tid var Särskolan och Särvux i Ljusdals kommun. De bestämde sig redan i maj att de ville använda detta system för sina elever eftersom de bedömde att den övriga skolverksamhetens enkätverktyg inte var tillgängligt för deras elever. En del arbete med att anpassa den tidigare enkätens frågematerial återstår men i augusti kör de igång med utbildning i Pict-O-Stat.

Det känns lite otippat att det blev just en skolverksamhet som blev först ut, men kanske blir det i sinom tid även ett Pict-O-Stat bibliotek för skolans värld. Nästa abonnent som var ute i god tid är Eslövs kommun. Eslövs kommun abonnerar sedan ett antal år tillbaka på Pict-O-Stat för daglig verksamhet och i september ger de sig alltså in på området boende också. Det skall bli spännande att följa deras arbete och se vad resultatet leder till.

Nya Pictogram

Som vanligt under arbetet med Pict-O-Stat tillkommer ett behov av nya Pictogramsymboler. Denna gång var det symboler för möte och viktigt som saknades. Som symbol för möte har man tidigare endast haft en vid namn stormöte att använda och det kändes som att man hade fler typer av möten. Nu har dessa Pictogram kommit och ser ut som följer.

möte.jpg (8 205 bytes) viktigt.jpg (8 130 bytes)

Tack!

Vi vill ge vårt varmaste tack till Pia Käcker och Emma Johansson i Norrköpings kommun för allt fantastiskt arbete Ni lagt ner på att ta fram Pict-O-Stat Bo tillsammans med oss. Det är inte konstigt att programmet blev så bra med dessa fantastiska, tålmodiga och kompetenta projektmedlemmar. Tack än en gång från oss på Neonova.

Pia Käcker Pia Käcker
Fil. dr. i Handikappvetenskap vid PUFF- enheten
(Praktik, Utveckling, Forskning, Framtid)
Vård- och Omsorgskontoret Norrköpings kommun
Emma Johansson Emma Johansson
Ungdomssekreterare
Tillgänglighetssamordnare
Sekreterare kommunala handikapprådet

Mer om Neonova

Som jag berättade i det föregående nyhetsbrevet så kommer jag hädanefter att inkludera fler saker i det här nyhetsbrevet som inte bara handlar om Pict-O-Stat. Vi har förutom Pict-O-Stat även utvecklat andra system för äldre- och handiappomsorgen och arbetar även med föreläsningar och utbildningar runt dessa, så här följer lite kort om detta.

Lisa Andersson

Lisa Andersson på Univektor

Neonova har sedan några år tillbaka ett samarbete med Lisa Andersson på Univektor där vi gemensamt har tagit fram dokumentations- och omsorgsplaneringsverktyget Reflector. Lisa är en mycket eftertraktad föreläsare och kursledare inom äldreomsorg och handikappomsorg och hon är även författare till boken "Att få leva tills jag dör"

Vi skriver om det är något särskilt

I samarbete med Fortbildning AB och tidningen Äldreomsorg anordnar Neonova och Univektor i höst två seminariedagar med titeln 'Vi skriver om det är något särskilt'. Seminariet kommer att handla om dokumentationens centrala roll, genomförandeplaner och vikten av att ha samarbete istället för hierarkier. Vi kommer även att visa dokumentationssystemet Reflector. Kom gärna dit och lyssna på mig och Lisa eller sprid denna information till de som du tror skulle vara intresserade av att gå. Läs mer på Fortbildning AB:s hemsida

Det var allt för den här gången och tveka inte att kontakta mig om det är något du funderar över eller om du vill titta närmare på något av våra system. På återläsande!

Ingalill Fahlström
Kund- och produktansvarig
Neonova AB

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta till ingalill@neonova.se