Neonova AB

Hej hopp, här kommer Neonovas nyhetsbrev!

Jag vill börja med att önska alla prenumeranter en god fortsättning på det nya året. Det här kommer att bli ett spännande och händelserikt år, det känner jag på mig.

Fler och fler får upp ögonen för Pict-O-Stat, allt från enskilda verksamheter till regionala kommunöverskridande samarbeten och det känns otroligt roligt att ha varit med och skapat ett verktyg som kan hjälpa till med att öka delaktigheten, påverka arbetsmetoder och göra kvalitetsarbete roligt och intressant.

Här kommer lite information och tips som jag samlat på mig sedan förra gången. Som vanligt så är alla välkomna med att höra av sig med förslag på saker som kan vara intressanta att ta upp i kommande nyhetsbrev.

FoU-rapport - Pict-O-Stat

FoU-rapport klar

Utvecklingsarbetet med att ta fram Pict-O-Stat för boende enligt LSS var tänkt att resultera i en FoU-rapport. Som alla vet tar sådant tid men nu är den äntligen tryckt och klar.

Rapportens syfte är att redovisa utvecklingsarbetet med Pict-O-Stat bo och hur frågor till huvudbiblioteket tagits fram och validerats samt hur olika tester har genomförts.

Rapporten heter "Rapportering av utvecklingsarbetet med Pict-O-Stat Bo" och går att beställa via PUFF-enheten i Norrköpings kommun, eller direkt via Pia Käcker.

Pict-O-Stat Bo i Västernorrland

Ett par av kommunerna i Västernorrlands län fick av sina politiker i uppgift att kvalitetssäkra sina LSS-boenden. Socialcheferna i dessa kommuner vände sig till FoU Västernorrland som i sin tur bjöd in de övriga kommunerna i länet till diskussion. Uppdraget att hitta ett instrument gick till Anna Jakobsson Lund, utvärderingsansvarig på FoU Västernorrland.

Efter en del letande hittade de och bestämde sig för att använda Pict-O-Stat eftersom de ansåg att det höll hög vetenskaplig nivå, var webbaserat och inte skulle kräva så mycket administrativ tid av kommunerna. Sagt och gjort, nu är dessa sju kommuner som ingår igång med projektet.

Anna Jakobsson Lund

Ett av målen med projektet är att jämföra resultat mellan kommunerna genom att ta fram en gemensam enkät för alla brukargrupper. De ska nu genomföra två pilotstudier inom boende och målet är att under 2009 genomföra en utvärdering bland kommunernas samtliga boenden. Vi följer detta arbete med spänning...

P.S. Anna Jakobsson Lund har skrivit en jättebra bok om hur man sätter upp, arbetar med och når de mål man satt upp. Boken heter givetvis "Konsten att sätta smarta mål - och att nå dem" och innehåller konkreta tips på hur man lyckas med detta både i organisationer och privat. Läs mer om boken här

Personalmakt och inflytande i Ålgryte DV

I november 2008 startade Ålgryte dagliga verksamhet och Yrkesgrupperna i Skärholmen sitt arbete med Pict-O-Stat och de har nu på rekordtid fått resultat. På denna korta tid har de hunnit med att ta fram massvis med individuella anpassningar bestående av foton för personer som haft behov av nivå 3, ljudanpassning till arabiska, spanska och kildanska samt anlitat teckentolkar från tolkförmedlingen.

Måluppfyllnad

Anne Sand-Björkqvist, enhetschef, berättar att de är fem personer i projektgruppen bestående av henne själv, en kvalitetssamordnare och tre vårdare och att de arbetat efter en tydlig projektplan.

De har än så länge bara snabbt hunnit titta på statistiken men sett att åtgärderna kommer att handla om att öka brukarnas inflytande över sin vardag och minska personalmakten. De har också sett att daglig verksamhet är något som är viktigt för nästan alla och det tycker hon är en viktig aspekt att man tar tillvara på den upplevelsen så att det fortsätter att vara viktigt.

En annan positiv sidoeffekt för verksamheterna har varit att deras uppfattning om brukarnas förståelse för text och bild har förändrats eftersom den inte alls var som förväntat och att många fler än de först trodde faktiskt kunde svara på frågorna.

Detta har nu resulterat i ett annat projekt som handlar om läs- och skrivförståelse i brukargrupperna. De har haft många intressanta diskussioner rörande detta och nu väntar arbetet med att sätta sig ner och göra en noggrann analys för att ta fram en konkret åtgärdsplan. Men redan nu har de börjat ladda inför nästa utvärdering som kommer att ske i vår och många av brukarna har redan börjat fråga när nästa enkät kommer.

Om du vill veta mer om Ålgryte DV eller deras arbete med Pict-O-Stat så är du välkommen att kontakta Anne Sand-Björkqvist eller Anna Ålander.

Tips

Här nedan följer tips på några händelser och webbsiter som jag tycker är intressanta och gärna vill sprida information om.

Lördag med Alice och Anders

Wesla spel

Under förra årets ID-dagar hade vi vår monter bredvid företaget Wesla. Wesla består av Sofi och Hélena som är utbildade interaktionsdesigners. De var där för att demonstrera ett datorspel som de utvecklat och som riktar sig till tonåringar och unga vuxna som är på en tidig utvecklingsnivå. Spelet heter Lördag med Alice och Anders och om du vill veta mer om och se hur spelet ser ut kan du testa demon här.

FKS inspirationsdagar

Nu är det snart dags igen för årets inspirationsdagar som anordnas av FKS - Föreningen för kognitivt stöd. I år kommer den att äga rum den 12 - 13:e mars på Da Capo, Olofs Palmes gata Piperska muren, Scheelegatan 14 i Stockholm, mitt emot rådhuset - 10 minuters promenad från centralen. Sista datum för anmälan är den 27 februari. Program och anmälan finns på FKS hemsida.

Kommunikations och kognitionsmässa

På gång är också årets kommunikations- och kognitionsmässa i Gävle som anordnas av Hjälpmedel SAM. Mässan hålls i deras lokaler på Johanneslötsvägen 22 den 28 - 29:e april. Jag kommer att befinna mig på plats för att demonstrera Pict-O-Stat så kom gärna förbi och prata lite. Mer informaton hittar du inom en snar framtid på www.hjalpnu.se

LSS-bloggen

Om det är någon som missat det så finns det nu en ny blogg för alla oss som på något sätt arbetar inom LSS-verksamheter. Den heter LSS-bloggen och här hittar du information om allt från forskning, boktips, utbildningar samt exempel på hur man arbetar med olika frågor i ute i landets verksamheter. Besök LSS-bloggen

Jag tackar än en gång för uppmärksamheten och hoppas på återläsande!

Ingalill Fahlström
Kund- och produktansvarig
Neonova AB

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta till ingalill@neonova.se