Neonova AB

Nyhetsbrev - Juni 2010

Hej på er läsare! Nu är sommaren här (i alla fall enligt kalendern) och semestrarna närmar sig med stormsteg. Juni och juli brukar traditionellt vara en ganska lugn period här på Neonova då vi får tid att jobba med uppdateringar och videareutvecklingar, dock har det i år visat sig vara ovanligt många verksamheter som har funderingar runt att starta nya Pict-O-Stat projekt. Skoj tycker jag!

Här följer lite information om diverse saker som kan vara intressanta att läsa om så håll till godo.

Innehåll

ICF-workshop

Jag har varit på en mycket givande och lärorik introduktionskurs i hur man använder ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Under denna dag fick jag lära mig hur man hittar rätt i ICF och hur man ska tänka runt användningen och de många tillämpningsområden som finns. Jag är otroligt tacksam för att jag fick möjlighet att delta och extra glad för att man som deltagare också fick ett tjusigt intyg att hänga på väggen.

Dagen ordnades av Föreningen för Kognitivt Stöd som har jobbat med att utveckla en guide "Hitta rätt stöd i vardagen - för personer med kognitiva funktionshinder" som skall bidra till att individen kan bli en aktiv part i planeringen och nå sina mål under livets gång.

Projektet drivs i samarbete med Rehab Station Stockholm och nu söks medel för en fortsättning. Det är spännande när man börjar fundera på hur man kan använda klassifikationen inom många områden för att identifiera styrkor och hinder.

Läs mer FKS hemsida

Några rader från Hantverkargården

Logotyp Hantverkargården Vi har sedan 2005 använt oss av mätverktyget Pict-O-Stat för våra brukare i verksamheten. Sedan 2007 har vi också använt denna för anhöriga/gode män. För oss har det inneburit att vi har fått en bättre insikt i vilka behov våra brukare har och vilka förväntningar och önskemål det finns på anställda i verksamheten.

I och med att vi började mätningen för anhöriga har vi också fått klart för oss att förväntningar och behov inte alltid är de samma runt brukaren och från brukaren själv. Ett exempel är frågan: Vill du prova att jobba i en annan grupp? Här har 24% av brukarna och 0% av de anhöriga svarat ja. Samtidigt har 100% anhöriga uttryckt att personalen tar deras åsikter på allvar.

En fundering detta har lett till, är om det kan bero på att anhöriga inte vill ställa krav, inte törs ställa krav eller är man helt enkelt nöjd. Vi har genom åren arbetat intensivt med att få våra brukare att våga prova att jobba i andra grupper och att få personalen att öppna gränserna sinsemellan. Vårt synsätt är att alla jobbar på Hantverkargården, inte i en specifik grupp. Detta för att brukarna skall uppnå maximal frihet och trygghet i verksamheten. Det skall inte falla på vilken personal som tar emot när man kommer till arbetet.

När vi utvärderar och följer upp Pict-O-Stat tar vi i första hand hänsyn till vad våra brukare vill och känner, eftersom det är vår filosofi och vårt uppdrag. Självklart lyssnar vi in vad anhöriga tycker och känner, detta genom att vi har anhörigkväll varje år där vi visar resultaten av Pict-O-Stat. I samband med detta diskuterar vi också dessa skillnader för att alla skall förstå hur vi tänker och arbetar, vi upplever att vi har fått en fin respons på från anhöriga/gode män.


Barbro Jacobsson,
Chef Intraprenaden
Hantverkargården

Carin Larsson,
Habiliteringspersonal

Det är brukarens behov som ska tillgodoses i första hand, men det ska ske i samförstånd med anhörige. Information och synpunkter ska utbytas, men det intressanta är ju att brukare och anhöriga ser så olika på saken. Jag tycker vi har lyckats när brukaren känner tillit och nyfikenhet att prova en annan grupp. Det kan ju röra sig om att praktisera en vecka eller kanske bara en dag. En väg till ytterligare stimulans helt enkelt och sedan ett tillfälle för att reflektera och ev. ta ett beslut.

Kramfors - Redovisning av Pict-O-Stat Bo

Kråkans resurscenter i Kramfors fick i uppdrag att göra en presentation av resultatet på deras brukarundersökning inom boende för de personer som deltog i undersökningen. De ville göra en presentation som stimulerar och öppnar för reflektion över svaren och där deltagarna känner igen hur frågorna såg ut och ställdes.

Sten Lindström som jobbar som arbetsterapeut skapade därför denna fantastiska PowerPoint presentation som han var snäll nog att dela med sig av. Jag tycker att den är urläcker och vill gärna att ni läsare också ska få se den.

Öppna redovisningen. (Stor fil, kan ta tid att öppna)
Läs mer om undersökningen

Pictogram - ett visuellt språk

Pictogram är ett väl beprövat och fungerande visuellt språk utvecklat för människor med kognitiva svårigheter. Systemet innehåller idag ca 1 700 pictogram. I Pict-O-Stat använder vi dem för att förtydliga både frågor, svar och information för enkätdeltagarna. Det produceras ständigt nya Pictogram och vid ett flertal tillfällen är det ni Pict-O-Stat användare som påvisat behov som resulterat i nya Pictogram. Här kommer några nya från den senaste omgången som jag särskilt vill lyfta fram.

Känna sig Eget boende Gruppboende

Mer om Pictogram

Prisbelönt metod i Sundsvall

Socialnämnden i Sundsvall delade under 2009 ut ett stipendium för Goda idéer och positiva händelser. Priset gick till fem medarbetare inom programområdet omsorg och funktionshindrade för sitt enorma engagemang vid genomförandet av Pict-O-Stat undersökningen inom boendeverksamheterna. Det är kul att sådant här positivt engagemang och entusiasm blir uppmärksammat tycker jag, mer sådant behövs. Grattis till er vinnare säger jag så här i efterskott! Mer information

Omsorgsgruppen och Pict-O-Stat

Omsorgsgruppen är en sammanslutning av företag med daglig verksamhet och gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning, personlig assistans, boende för psykiskt funktionshindrade samt missbruksvård i sin verksamhet. De startade verksamheten 1996 och har idag ca 250 personer anställda.

Omsorgsgruppen bedriver idag daglig verksamhet på uppdrag av Norrköpings kommun, Järfälla kommun och Åtvidabergs kommun. Eva Håkansson, verksamhetsutvecklare, fick höra talas om Pict-O-Stat för ett par år sedan och blev nyfiken på systemet. Nyfikenheten låg i att på ett bättre och mer systematiskt sätt samla in brukarnas tankar och åsikter så objektivt som möjligt för att utveckla verksamheterna. I mars 2010 körde daglig verksamhet igång med detta och nu börjar det bli dags att arbeta med åtgärdsplaner.

Eva säger att både personal och brukare har varit engagerade och positiva till arbetet. Nästa steg nu är att ta ut statistik och arbeta med de frågor som ser sämre ut för att sedan utarbeta åtgärdsplaner i verksamheterna. Hon poängterar också att det är viktigt att lyfta fram de positiva frågorna så att man även där tittar närmare på hur man jobbar och agerar i dagsläget. Stegen som hon tänker sig efter detta är att brukarna skall få ta del av resultatet och få möjlighet att diskutera igenom detta. När allt detta är klart planerar Eva att gode män och anhöriga skall få ta del av både resultat och åtgärdsplaner.

Kontakta Eva Håkansson om du vill veta mer.

Pict-O-Stat PS - Hur går det?

Springa

Jodå, det är på gång. Pia Käcker, PUFF-enheten i Norrköpings kommun har varit ute och hållit i fokusgrupper i Jönköping, Västerås och två grupper i Norrköping. Frågeställningarna som fokusgrupperna har diskuterat runt har varit:

Varje grupp har fått besök två gånger och många synpunkter har fångats upp. Pia berättar att en sammanfattande mening om vad grupperna tycker om detta är att det är spännande att få vara med och påverka och att det äntligen kommer att komma en enkät som man kan besvara.

Sedan löper det flera processer parallellt i projektet varav den största är de funktionsmässiga tilläggen. Mer om detta kommer ni att få höra om i nästa nyhetsbrev. Deltagarna i fokusgruppena kommer att besökas igen med start i augusti och då kommer de att få svara på frågorna när de finns inlagda i Pict-O-Stat PS.

Mycket roligt skall det bli att höra vilka synpunkter som kommer fram om upplägget då.

Psst, konferensen

Jag vet att det är många som väntar på att vi (framförallt jag) skall få till konferensen om Pict-O-Stat. Och jag lovar, den kommer att bli av. Just nu har vi bestämt oss för att vänta tills den nya versionen av systemet som riktar sig till socialpsykiatrin är klar för sjösättning. Men som sagt, jag lovar att snart så...

Det var allt för den här gången. Jag tackar än en gång för uppmärksamheten och hoppas på återläsande! Tveka inte att kontakta mig om det är något du undrar över eller vill veta mer om.

Ingalill Fahlström
Kund- och produktansvarig
Neonova AB

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta genom att skicka ett mail till nyhetsbrev@neonova.se