Neonova AB

Nyhetsbrev - Oktober 2011

Hej på er alla! Här kommer ett nytt nyhetsbrev från Neonova med den vanliga mixen av gott och blandat. Hjulen snurrar vidare och jag vill börja med att säga att frågebiblioteket för boende och sysselsättning för socialpsykiatrin nu är färdigt! Det har varit en lång process och en del pappersarbete och annat återstår men det är ju frågorna som är huvudsaken.

I arbetet med att ta fram frågematerialet blev det tydligt att brukare ofta lyfter fram andra frågeställningar än de som kanske skulle ha valts av personal och tjänstemän. Om detta handlar den föreläsning som du kan läsa mer om i det här nyhetsbrevet. Sen finns det naturligtvis mycket mer som jag hoppas att du ska finna intressant. Håll till godo!

Neonova på ID-dagarna

Neonova logo

Nu har det blivit dags för årets ID-dagar som hålls den 19-20 oktober på Uppsala Konsert & Kongress. Vi från Neonova kommer att finnas i monter 25 där vi visar upp vårt nyaste tillskott Pict-O-Stat PS för socialpsykiatrin, men även de uppdaterade versionerna för boende och daglig verksamhet enligt LSS.

Kom gärna och besök oss och prova på systemet eller för att prata lite!
Mer information om ID-dagarna hittar du här.

Föreläsning den 19:e oktober

I samband med årets ID-dagar kommer jag, Ingalill Fahlström, tillsammans med Pia Käcker att hålla en föreläsning med namnet: Äntligen frågor som vi kan förstå själva! - Brukares röster om det nya Picto-Stat PS.

Vi kommer att berätta om upplevelser från fokusgruppsdeltagarna i samband med framtagningen frågebiblioteket till socialpsykiatrin. Kom gärna och lyssna på oss! Mer information och anmälningsformulär hittar du här.

Utvecklingen av Pict-O-Stat PS har vait ett projekt inom Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning.

PSST!

Just nu utvecklar och validerar vi tillsammans med Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad Pict-O-Stat PA, en version som riktar sig till personlig assistans. Mer om detta kommer i nästa nyhetsbrev men hör gärna av dig till Neonova om du redan nu vill ha mer information.

Brukarperspektiv på kognitivt stöd

Pia och Erika

Norrköpings kommun har beviljats 600 000 kronor för projektet "Brukarperspektiv på kognitivt stöd". Pia Käcker, fil.dr, forskningshandledare och Erika Pettersson, arbetsterapeut, fil. mag, PUFF-enheten Norrköpings kommun, driver tillsammans projektet som syftar till att göra brukarna mer delaktiga i förskrivningsprocessen. Projektet är det första steget i att ta fram ett bedömningsinstrument som kan användas i en intervjusituation och nästa steg är att genom kartläggningen stödja brukaren i att välja hjälpmedel som denne är intresserad av.

Brukarna får sedan en utbildning i hur ett utvalt antal kognitiva hjälpmedel fungerar och får prova dessa. Även personal i gruppbostäder samt kommunens arbetsterapeuter kommer inom projektet att få lära sig mer om kognitiva hjälpmedel. Målet är att brukarna ska bli mer delaktiga i vilka hjälpmedel som blir förskrivna.

Deltagarna i projektet ska också fylla i en enkät och för detta ändamål används Pict-O-Stat. Enkäten kommer att besvaras av deltagarna både både före och efter projektet och resultatet ska ligga som underlag för att utvärdera i vilken utsträckning brukarna upplevt sig delaktiga i förskrivningsprocessen.

Klicka här för att läsa mer om detta spännande projekt.

Pia Käcker och Erika Pettersson kommer också att hålla en föreläsning om projektet under årets ID-dagar.

Kanot och vandringsleder - Daglig verksamhet i Kristianstads kommun

Vad man kan ha för olika typer av arbeten inom daglig verksamhet är en fråga som jag ibland funderar på. Ibland känns det som att alla har samma utbud men så fick jag höra talas om Kanot och vandringsleder i Kristianstads kommun. I många kommuner sköts vandringsleder och andra fritidsplatser av föreningar eller andra kommunala verksamheter men så är inte fallet i Kristianstad.

Stuga

Roland Nilsson är gruppledare för den daglig verksamhetsgrupp i Kristianstads kommun som kallas Kanot och Vandringsleder. Han jobbade tidigare på arbetsmarknadsenheten och därifrån tog han med sig idén att sköta vandringsleder och liknande vidare till de som har insatsen daglig verksamhet.

De brukare som jobbar i gruppen är i genomsnitt fem stycken och det är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och Teknik- och omsorgsförvaltningen som gör detta möjligt genom en gemensam budget.

Arbetet i denna uppskattade grupp består i att röja upp längs en 26 kilometer vandringsled där man tar bort buskar och träd och ser till att skyltningen är bra. Längs lederna finns fem lägerplatser som man städar och fyller på ved till så att besökande vandrare kan njuta av en värmande brasa.

Gruppen jobbar även med att sköta badplatser och att ta vattenprover. Under en sommar kan det handla om upp till 125 prover. Under vinterhalvåret blir det en hel del förberedelser inför den kommande säsongen men även då finns det områden som skall städas och skötas.

Om du blev inspirerad och vill veta mer är du välkommen att kontakta Roland Nilsson.

Nya Pictogram

Specialpedagogiska skolmyndigheten släppte häromveckan ett antal nya Pictogram som nu också installerats i Pict-O-Stat:

Välja Promenera

Nya bibliotek och nya prismodeller

Eftersom många av våra kunder har unika behov och förutsättningar så har våra standardmodeller inte alltid passat perfekt. För att åtgärda detta så har vi nu tagit fram fler prissättningsmodeller och användningsområden för Pict-O-Stat. Och naturligtvis även en samling nya funktioner varav några är:

Frågebibliotek

Frågebiblioteken som finns att välja bland har nu utökats med Pict-O-Stat för socialpsykiatrin: Pict-O-Stat PS!

De brukarorienterade frågebiblioteken som nu finns tillgängliga är:

Förutom dessa valbara frågebibliotek kan man nu också välja att ha ett Pict-O-Stat konto helt utan frågor. Detta alternativ kan användas av exempelvis särskolor, förskolor, habiliteringscentraler eller andra som inte täcks in av de befintliga frågebiblioteken men som ändå vill använda Pict-O-Stat för att nå ut bättre till sina målgrupper med sina undersökningar.

Organisationsmodul

Om man arbetar i en stor organisation där många verksamheter använder eller vill använda Pict-O-Stat kan man välja till en s.k. organisationsmodul för att samköra undersökningar och samordna åtgärdsplaner för alla sina verksamheter på ett enkelt och smidigt sätt.

Hör av dig om du vill veta mer om hur detta fungerar.

Särskolan i Ljusdal tröttnade på elevenkäterna

Bodil Grahn

Bodil Grahn är rektor för särskolan i Ljusdals kommun. I Ljusdal är det sedan många år bestämt att varje elev en gång per år skall besvara en enkät för att mäta kvaliteten på skolmiljön utifrån elevernas perspektiv. Det förväntades man även göra inom särskolan.

Bodil berättar att man provade med ett antal av sina elever och konstaterade att det inte var genomförbart med de befintliga enkäterna. Många av eleverna kan inte läsa och inte heller värdera frågor i påståendeform vilket omöjliggjorde detta för många elever.

2007 tog Bodil initiativ till att de istället skulle prova Pict-O-Stat eftersom hon ansåg att det var ju elevernas egen upplevelse man var ute efter. Påståendena från den ordinarie grundskolemätningen omformulerades till frågor och ett bättre anpassat språk.

Idag används Pict-O-Stat inte bara inom särskolan utan även till eleverna på särvux och till de barn som finns inom särskolans fritidshem. Bodil berättar om en talande händelse med en liten pojke på fritidshemmet:

En personal på fritidshemmet skulle sätta sig och hjälpa honom när det var dags att besvara på frågorna. - "Det här kan jag själv!" sa han då och loggade in på enkäten och svarade raskt på alla frågor, vilket var mycket överraskande och glädjande.

Nu när även särskoleelever kan delta i den årliga undersökningen har det visat sig att de kan visa på bättre resultat än den ordinarie grundskolan, eleverna där har större förtroende för vuxna och upplever att lärarna tror mer på deras förmåga.

Bodil säger att de får svar på samma saker som den övriga grundskolan och att de genom att ställa samma frågor från år till år kan se och jämföra över tid om de har blivit bättre och om åtgärderna gett något resultat. Enkäterna ges en gång per år och ger mycket tid åt att jobba med åtgärder.

Vill du veta mer? Kontakta Bodil Grahn.

Glasade gången - Pict-O-Stat med fokus på individuell uppföljning

Bodil Grahn

Berit Ottosson är arbetsterapeut på Glasade Gångens dagliga verksamhet och är huvudansvarig för Pict-O-Stat inom verksamheten. På Glasade Gången har man arbetat med Pict-O-Stat sedan 2007 och provat många modeller med många eller färre frågor och en eller fler gånger per år.

I den modell man jobbar med nu har de valt att använda personlig statistik och efter varje undersökning gå igenom och titta närmare på vad varje enskild brukare har svarat istället för att använda standardmodellen där statistiken är anonymiserad och man bara kan se hur många som har svarat Ja eller Nej.

I år har de börjat med en ännu mer tydlig uppföljning i form av en djupdykning i svaren. Berit bokar möte med varje enskild person om denne exempelvis har svarat "Nej" på frågan "Vet du vad du ska göra under dagen?" och har ett enskilt samtal om hur man skulle kunna göra istället för det nuvarande upplägget med schema/planering.

Dessa gemensamt framtagna förslag till personnära och konkreta lösningar förankras sedan i de berörda personalgrupperna. Detta ger dem en bra och tydlig återkoppling om vad som ska förändras utifrån de önskemål som framkommit vilket leder till högre delaktighet både bland personal och brukare.

Den nya funktionen för att lämna kommentarer direkt i samband med frågan säger Berit gav ett stort lyft åt systemet. Vill du veta mer? Kontakta Berit Ottosson.

Det var allt för den här gången och tveka inte att kontakta mig om det är något du funderar över

Ingalill Fahlström
Kund- och produktansvarig
Neonova AB

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta genom att skicka ett mail till nyhetsbrev@neonova.se