Neonova AB

Vändpunkten, daglig verksamhet

Vändpunkten är en kommunal daglig verksamhet som vänder sig till personer som i vuxen ålder har drabbats av en hjärnskada. Enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, §1:2 ska skadan ha lett till ett ”betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder”. De som kommer till Vändpunkten är mellan 18-65 år gamla.

Till Vändpunkten kan man komma måndag till fredag, en eller flera dagar i veckan, hela eller halva dagar. Antalet dagar och tider på Vändpunkten avgörs i samråd mellan Den som söker plats, Vändpunkten och LSS-handläggaren.

De aktiviteter som erbjuds utför i Vändpunktens lokaler eller i närområdet så som Vällingby centrum och parkerna i närheten. Aktiviteterna som erbjuds sker ibland individuellt och ibland i grupp.

Ex. på aktiviteter som erbjuds är:

Verksamhetsidé
Verksamhetens inriktning är att ge de personer som kommer till oss en stimulerande sysselsättning utanför hemmet. Vi ger deltagarna en individuellt anpassad verksamhet där den enskilde får möjlighet att leva ett kvalitativ liv på lika villkor som andra medborgare.

Vår grundsyn är att

Om du vill veta mer om verksamheten så är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

vandpunkten@hasselby.stockholm.se