Neonova AB

Nationella mätningar inom funktionshinderområdet 2019

Anmälan till årets undersökningar är nu öppen
Om det är du som ska ansvara för undersökningarna på din organisation så anmäler du dig här
Information från SKL om uppstartsmöte den 27:e maj

Den nationella brukarundersökningen har tagits fram av SKL och RKA i samarbete med Neonova. Den omfattar sju enkäter och mäter fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet samt trivsel.

Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL samt personlig assistans. Det vill säga brukare både inom LSS- och socialpsykiatriverksamheter. Den omfattar sju enkäter och mäter fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet samt trivsel.

Under förra årets undersökning ökade antal svarande för tredje året i rad med sammanlagt över 25 000 svarande.

Nyheter 2019

För att förenkla avtalshanteringen så kommer ni i år att kunna skriva under avtalet direkt med BankID. De som väljer denna metod kommer att få tillgång till sina konton direkt utan manuell hantering. Observera att den som skriver under ska göra det med sitt personliga BankID (motsvarar att skriva under ett pappersavtal med sitt eget namn).

De som inte kan eller vill använda BankID kommer naturligtis att kunna skriva under och skicka in det som vanligt, via e-post eller markpost.

OBS! BankID behöver bara användas av avtalstecknaren för att signera avtalet. Du som är kontaktperson behöver inte använda BankID för att logga in i Pict-O-Stat när avtalet väl är undertecknat.

För er som deltagit tidigare så kommer era senaste gruppuppgifter att vara förifyllda. Ni behöver alltså bara lägga till eller ta bort grupper som tillkommit/försvunnit sedan förra omgången, samt korrigera antalet brukare i de befintliga grupperna om det ändrats sen sist.

Priser

Priserna är oförändrade sen förra året, d.v.s. 2000 kr i grundavgift plus 30 kr per besvarad (påbörjad) enkät. För de som redan har ett eget Pict-O-Stat konto (ett s.k. premiumkonto) är deltagandet helt kostnadsfritt för de insatser som man har avtal för. Premiumkunder behöver inte heller anmäla sig till undersökningarna nu i maj utan ni kommer att kunna ansluta er till årets enkäter direkt från era befintliga Pict-O-Stat konton när undersökningen startar i september.

I Premiumversionen av Pict-O-Stat finns även möjligheten att lägga till egna frågor samt göra individuella anpassningar för varje brukare. Kontakta Kristoffer om ni är intresserade av att skaffa ett premiumkonto till er organisation.

Mer information

Mer detaljerad information och guider om Pict-O-Stat kommer att läggas ut här i samband med att anmälningarna öppnar 1:a maj. Ta också gärna en titt på SKLs sida om undersökningen

Om du har frågor eller funderingar kring Pict-O-Stat eller anmälan till årets undersökningar så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på Neonova.

Om du har allmänna funderingar över undersökningen eller dess genomförande så kan du kontakta Anna Thomsson på SKL.