Neonova AB

Välkommen till Neonova AB

Vi är bolaget bakom Pict-O-Stat - ett enkätverktyg som använder Pictogrambilder, fotografier, inspelat tal och video för att förtydliga frågeställningar för människor som har svårt att ta till sig enkäter ställda i vanlig text.

Pict-O-Stat gör det möjligt för dessa ofta svårnådda grupper att självständigt svara på frågor om hur de upplever sin vardag och den service de tillhandahålls.