Neonova AB

Välkommen till Neonova AB

Vi är ett litet företag i Järvsö som specialiserat oss på att utveckla begripliga och lätthanterliga datorprogram för äldre- och handikappomsorgen.

Pict-O-Stat

Vår främsta produkt är Pict-O-Stat som är ett ljud- och bildbaserat enkät- och kvalitetsundersökningsverktyg.

Pict-O-Stat använder Pictogrambilder, fotografier, inspelat tal och video för att förtydliga frågeställningar för personer som annars kan ha svårt att ta till sig vanliga enkäter och gör det möjligt för dem att självständigt svara på frågor om hur de upplever sin vardag och den service de tillhandahålls.