Neonova AB

Pict-O-Stat

Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som använder sig av Pictogramsymboler, fotografier, inspelat tal och film för att presentera och förtydliga frågeställningar och svarsalternativ för personer med olika former av kognitiv funktionsnedsättning.

Pict-O-Stat - Nivå 2

Enkäterna kan genomföras på olika tydlighetsnivåer beroende på brukarens behov av kognitivt stöd. Frågorna kan besvaras antingen på iPad/surfplatta, vanlig dator eller med hjälp av externa hjälpmedel som t.ex Flexiboard.

I bilden ovan visas ett exempel på en fråga ställd på tydlighetsnivå 2 (text, uppläst tal samt Pictogramsymboler).

I bilden nedan visas samma fråga på tydlighetsnivå 1, utan Pictogramsymboler men med text och uppläst tal. Även inspelade filmer med t.ex. teckenspråkstolkning går att ha med i frågorna.

Klicka här för att se demonstrationsenkäter på olika tydlighetsnivåer

Pict-O-Stat - Nivå 3

Till programmet hör ett stort bibliotek med beprövade frågor och enkäter som noggrant utformats för att vara tillgängliga för en så stor målgrupp som möjligt. Anpassade frågebibliotek finns för daglig verksamhet och boenden.

Det går också enkelt att komplettera de befintliga biblioteken med egna frågor och enkäter.

Pict-O-Stat - Frågor

Frågorna kan sen anpassas på individnivå för att lägga till deltagarspecifika bilder, filmer och ljud.

Pict-O-Stat - Frågor

Frågorna kan även översättas, vilket gör det möjligt att genomföra en och samma enkät på flera olika språk.

Pict-O-Stat - Frågor

Frågor kan villkoras, d.v.s. man kan ställa in regler för att hoppa över vissa frågor beroende på vilka svar som lämnats på en tidigare fråga.

Pict-O-Stat - Frågor

Pict-O-Stat har utförliga statistikfunktioner för att ta åskådliggöra enkätresultat på olika sätt. Svarsresultat kan även exporteras till Excel för vidarebearbetning.

Pict-O-Stat - Frågor Pict-O-Stat - Frågor Pict-O-Stat - Frågor

Mer information

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar över vad som går eller inte går att göra med Pict-O-Stat, eller om du vill ha ett testkonto för att kunna testa programmet i praktiken.