Neonova AB

Pict-O-Stat

Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som använder sig av Pictogramsymboler, fotografier, inspelat tal och film för att presentera och förtydliga frågeställningar och svarsalternativ för personer med olika former av kognitiv funktionsnedsättning.

Till programmet hör ett stort bibliotek med beprövade frågor och enkäter som noggrant utformats för att vara tillgängliga för en så stor målgrupp som möjligt. Anpassade frågebibliotek finns för daglig verksamhet och boenden. Det går också enkelt att komplettera de befintliga biblioteken med egna frågor och enkäter.

Pict-O-Stat - Nivå 2

Enkäterna kan genomföras på olika tydlighetsnivåer beroende på brukarens behov av kognitivt stöd. Frågorna kan besvaras antingen på iPad/surfplatta, vanlig dator eller med hjälp av externa hjälpmedel som t.ex Flexiboard.

I bilden ovan visas ett exempel på en fråga ställd på tydlighetsnivå 2 (text, uppläst tal samt Pictogramsymboler). I bilden nedan visas samma fråga på tydlighetsnivå 1, utan Pictogramsymboler men med text och uppläst tal. Även inspelade filmer med t.ex. teckenspråkstolkning går att ha med i frågorna.

Pict-O-Stat - Nivå 1

Demonstration

Om du är nyfiken på att se hur man som personal arbetar i Pict-O-Stat för att skapa undersökningar och ta fram statistik så ger vi dig gärna en personlig visning via telefon och webbläsare.

Visningen tar ungefär en timme och innebär inte några som helst förpliktelser.